top of page
  • info4354477

Hoe kan ik een bod plaatsen en wat moet ik hiervoor weten?

Wil je heel graag je droomhuis, appartement, bouwgrond kopen & daar meteen een bod op doen? Het is belangrijk te weten dat een bod niet vrijblijvend is…!

Een bod (mondeling, per mail, per SMS of schriftelijk) is bindend als de verkoper het bod aanvaardt. Je moet dan het huis/appartement/bouwgrond kopen tegen de door jou geboden prijs en dit zelfs als je nog geen voorschot betaalde.

Het is dus belangrijk goed na te denken vooraleer je effectief een bod doet zodat je zeker bent over het product en de prijs die je ervoor wil geven.

Ga voor je een bod doet eerst en vooral na of je wel degelijk een lening kunt krijgen bij de bank.Wat als ik een bod heb geplaatst maar toch NIET MEER wil KOPEN?

Aanvaardt de verkoper jouw bod en wil je erna toch afzien van de aankoop, dan kan de verkoper van jou een schadevergoeding vragen. Veelal wordt de schade hierbij bepaald op 10% van de prijs van het bod.

Heeft de verkoper jouw bod niet aanvaardt, dan is er nooit een verkoop, zelfs niet als je de volledige vraagprijs die de verkoper zou bieden. Indien een verkoper jouw bod niet aanvaardt kan hij perfect nog aan iemand anders verkopen (zelfs als die minder zou bieden dan jou) of hij kan je zeggen dat hij de geboden prijs te laag vindt…


Moet ik mijn bod BEPERKEN in de TIJD?

Beperk jouw bod in de tijd, wan zo moet je niet oneindig wachten in spanning tot je zekerheid krijgt van de verkoper of die al dan niet ingaat op jouw bod.

Heb je het bod niet beperkt in de tijd, dan geldt dat voor onbepaalde duur. In dat geval trek je het bod best in zodra je wilt dat het niet meer geldt. Om discussies te vermijden doe je dat best met een aangetekende brief.


Is het best mijn BOD OP PAPIER te zetten?

Ja, want dan heb je meteen een duidelijk bewijs van welk bod je precies deed. Het is dan ook belangrijk het bod correct uit te brengen en duidelijk te vermelden welke voorwaarden en modaliteiten je er precies aan wilt koppelen.


Wat moet er ZEKER in je BOD staan?

Wie plaatst een bod op welk onroerend goed en aan welke prijs? Vermeldt ook de voorwaarden je aan het bod wenst te koppelen (bv. opschortende voorwaarde van het bekomen van een lening, welke zaken zijn inbegrepen, etc…


Ben je toch nog niet helemaal zeker?


Vraag het ons, wij geven jouw transparant advies en maken samen met jou een rechtsgeldig en correct document op.


bottom of page